Kvietrugiai perkami atsižvelgiant į šiuos reikalavimus:

  • Bendras priemaišų kiekis ne daugiau kaip 35%;
  • Grūdinių priemaišų kiekis ne daugiau kaip 30%*;
  • Šiukšlinių priemaišų kiekis ne daugiau kaip 5%**.

* Tarp jų: sudygusių kvietrugių ne daugiau kaip 5%, fuzariozės pažeistų kvietrugių ne daugiau kaip 1%, kitų varpinių javų grūdų ne daugiau kaip 15%, džiovinant pažeistų kvietrugių ne daugiau kaip 5%.

** Tarp jų: sugedusių grūdų ne daugiau kaip 1%, kensksmingų augalų sėklų ne daugiau kaip 0,1%, skalsių ne daugiau kaip 0,05%, kibiojo lipiko ne daugiau kaip 0,1%; kūlėtų kvietrugių ne daugiau kaip 0,05%.

 

PASTABOS:

 

1) Užkrėtimai aruodiniais kenkėjais neleidžiami;

2) Pristatytų grūdų užskaitomas svoris perskaičiuojamas pagal bazinius rodiklius: drėgmė ne daugiau kaip 14%; šiukšlinės priemaišos ne daugiau kaip 1%.