Pašariniai

Pašariniai miežiai perkami atsižvelgiant į šiuos reikalavimus:

 • Baltymų kiekis ne mažiau kaip 9%;
 • Bendras priemaišų kiekis ne daugiau kaip 35%;
 • Grūdinių priemaišų kiekis ne daugiau kaip 30%*;
 • Šiukšlinių priemaišų kiekis ne daugiau kaip 5%**.

* Tarp jų: sudygusių miežių ne daugiau kaip 5%, fuzariozės pažeistų miežių ne daugiau kaip 1%, kitų varpinių javų grūdų ne daugiau kaip 15%, džiovinant pažeistų miežių ne daugiau kaip 7%.

** Tarp jų: sugedusių grūdų ne daugiau kaip 1%, kensksmingų augalų sėklų ne daugiau kaip 0,1%, skalsių ne daugiau kaip 0,05%, kibiojo lipiko ne daugiau kaip 0,1%; kūlėtų miežių ne daugiau kaip 0,05%.

PASTABOS:

1) Užkrėtimai aruodiniais kenkėjais neleidžiami;

2) Pristatytų grūdų užskaitomas svoris perskaičiuojamas pagal bazinius rodiklius: drėgmė ne daugiau kaip 14%; šiukšlinės priemaišos ne daugiau kaip 1%.

Salykliniai miežiai perkami atsižvelgiant į šiuos reikalavimus*:

 • Drėgnis ne daugiau kaip 14%;
 • Dygimo galia ne mažiau kaip 95%;
 • Baltymai ne daugiau kaip 9,5-11,5%;
 • Stambūs grūdai ne mažiau kaip 91%;
 • Smulkūs grūdai ne mažiau kaip 2%;
 • Grūdinės priemaišos ne daugiau kaip 2%;
 • Šiukšlinės priemaišos ne daugiau kaip 1%;
 • Patamsėję grūdai ne daugiau kaip 1%.

*Kiti reikalavimai pagal technines priėmimo sąlygas.

 

PASTABOS:

 

1) Užkrėtimai aruodiniais kenkėjais neleidžiami;

2) Pristatytų grūdų užskaitomas svoris perskaičiuojamas pagal bazinius rodiklius: drėgmė ne daugiau kaip 14%; šiukšlinės priemaišos ne daugiau kaip 1%.